Obec Terchová je sprevádzaná niekoľkými tajomnými legendami, či mýtmi a existuje už viac ako štyristo rokov. Jej históriu ovplyvnil známy ľudový hrdina Juraj Jánošík, na jeho počesť postavili plechovú sochu. Socha bola odhalená pri príležitosti 300. výročia od smrti tohto terchovského rodáka.

Terchová je obec s množstvom znamenitých kultúrnych pamiatok, medzi ktoré patrí predovšetkým rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda. Považuje sa za jednu z najkrajších stavieb na Slovensku a za najväčší chrám zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi v Strednej Európe. Za dominantnú pamiatku, ktorá zachytáva biblické výjavy a aj život v Terchovej za minulé storočia považujeme drevený vyrezávaný betlehem. Medzi ďalšie významné pamätihodnosti patria: pamätná izba Juraja Jánošíka, ktorá sa nachádza v múzeu na obecnom úrade, pamätná tabuľa Juraja Jánošíka, symbolický cintorín venovaný obetiam hôr a mnoho ďalších zaujímavostí.

V symbióze s okolitou prekrásnou scenériou sa tu zachovala bohatá ľudová tradícia so svojím jedinečným spevom a temperamentným tancom.

S ľudovými tradíciami sa môžeme stretnúť na medzinárodnom folklórnom festivale Jánošíkové dni. Populárne sú aj Cyrilometodské dni či hudobný festival Terchovský Budzogáň.