Dvojlôžková izba obsadená jednou osobou   55 €/noc
Dvojlôžková izba   70 €/noc
Trojlôžková izba (manželská posteľ a samostatné lôžko)   99 €/noc
Rodinná dvojspálňová suita - 4 posteľová (manželská posteľ a dve samostatné lôžka) 124 €/noc
Rodinná dvojspálňová suita - 5 posteľová (manželská posteľ a tri samostatné lôžka) 145 €/noc

 

  • V cene pobytu sú zahrnuté raňajky v hodnote 8,-€ , pripojenie na internet a parkovanie.
  • Dieťa do 3 rokov bez nároku na vlastné lôžko zadarmo.
  • V cene nie je zahrnutý obecný poplatok 1,00€ / osoba staršia ako 15 rokov / noc

Aktuálny cenník >

1. Ceny a služby

Orientačné ceny ubytovania a prípadných ďalších služieb sú uvedené v prezentačných materiáloch ubytovateľa (internetové stránky, prospekty, apod). Pre zákazníka je však záväzná tá cena, ktorá je uvedená v ubytovacom poukaze (ďalej len voucher). Pre rozsah zmluvne dohodnutých služieb a cien je záväzný ich rozpis vo voucheru. Ubytovateľ je oprávnený v prípadoch, ktoré nemôže ovplyvniť (napr. zásah vyššej moci), zmeniť dohodnuté podmienky pobytu.

2. Zrušenie pobytu zákazníkom

Zákazník je oprávnený zrušiť objednávku kedykoľvek pred príchodom. Zrušenie pobytu vyžaduje písomnú elektronickú podobu. Rozhodujúce pre určenie doby zrušenia pobytu je dátum a čas odoslania emailu.

Storno poplatky pri zrušení pobytu:

  • 30 a viac dní pred nástupom na pobyt - žiadny storno poplatok
  • 10 až 30 dní pred nástupom - cena za prvú noc
  • pri nenastúpení na pobyt  - 100% z ceny objednaných služieb

U väčších skupín môžu byť dohodnuté individuálne storno poplatky.

Ubytovateľ nebude účtovať zákazníkovi vyššie uvedené storno poplatky, pokiaľ nemohol čerpať dohodnuté služby z týchto dôvodov: úmrtie v rodine, hospitalizácia zákazníka alebo člena jeho rodiny, vážne ochorenie, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Vyššie uvedené skutočnosti je zákazník povinný doložiť písomným dokladom ubytovateľovi najneskôr do 3 dní od ich vzniku.

3. Účinnosť

Tieto obchodné a storno podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky ubytovania a ubytovacieho poukazu (voucheru).

 

Cenník služieb a balíčkov:

Sauna (min. 2 osoby)

5€ /os/ 45 minút alebo 9€ /os/ 90minút